ยินดีต้อนรับสู่ website วัดหนองโบสถ์ (คลิกเพื่อเข้าสู่เวบบอร์ดวัดหนองโบสถ์)

วัดหนองโบสถ์ : วัดและสถานปฏิบัติธรรม กลางป่า ไม้ และพืชสมุนไพร บนเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ต. สํานักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง (@Rayong)